top of page
Babys Grasp

PROMOTION.

Som konsument av Fresh Kids produkter

ska du alltid känna dig trygg.

Vi vet att barn utvecklas genom leken och miljön. 

Att produkterna måste vara säkra är vårt ansvar.

Vi verkar i en branch som är hårt reglerad och alla inblandade har som uppdrag att sätta barnen och föräldrarnas trygghet främst.

Vi ser hållbarheten som en självklar del i allt vi gör, allt från materialval till förpackning.

Alla våra produkter är testade enligt gällande

säkerhetskrav för europeisk standard.

Vi följer självklart EU's kemikalielag REACH.

Och arbetet med arbetsmiljön och arbetsvillor hos våra leverantörer är något vi tar på största allvar.

Alla leverantörer vi arbetar med signerar vår Code of Conduct som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter och ILO:s konvention om arbetsvillkor

och rättigheter i arbetslivet.

bottom of page