top of page

TRUST.

Som konsument av Fresh Kids produkter

kan du alltid känna dig trygg.

Att produkterna måste vara säkra är vårt ansvar. Vi verkar i en bransch som är hårt reglerad och alla inblandade har som uppdrag att sätta barnen och föräldrarnas trygghet främst.

 

Våra produkter är säkerhetstestade enligt de krav som EU ställer, och har märkningen CE.

Vi ser hållbarhet som en självklar del av

Fresh Kid, och vi följer självklart EU's kemikalielag REACH.

Morher och baby
bottom of page