TRUST.

Som konsument av Fresh Kids produkter

kan du alltid känna dig trygg.

Vi vet att barn utvecklas genom leken och miljön. 

Att produkterna måste vara säkra är vårt ansvar.

Vi verkar i en bransch som är hårt reglerad och alla inblandade har som uppdrag att sätta barnen och föräldrarnas trygghet främst.

Vi ser hållbarheten som en självklar del i allt vi gör, allt från produktens materialval till förpackning väljs noggrant ut.

Alla våra produkter är testade enligt gällande

säkerhetskrav för europeisk standard.

Vi följer självklart EU's kemikalielag REACH.

 

Arbetet kring arbetsmiljön och arbetsvillkoren hos våra leverantörer är något vi tar på största allvar.

Alla våra leverantörer signerar vår Code of Conduct som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter och ILO:s konvention om arbetsvillkor

och rättigheter i arbetslivet.

Morher och baby