top of page

WE CARE.

Mor Holding Baby Finger

QUALITY.

Varje produkt är unik.

Materialval och design har anpassats för att garantera högsta säkerhet och kvalitet. 

Produkterna levereras testade enligt gällande säkerhetskrav för Sverige och Europa.

Vi följer självklart EU's kemikalielag REACH.

PEOPLE.

Under våra leverantörsbesök kontrollerar vi att fabrikerna jobbar aktivt med en förbättring utav arbetsmiljön och arbetsvillkoren för sina arbetare.

Alla våra leverantörer har signerar vår Code of Conduct som grundar sig på FN:s deklaration om

de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter och ILO:s konvention om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet.

EARTH.

Med tillverkning kommer också stort ansvar som kräver medvetna val.

Därför försöker vi att spara på både miljö och minska avfallsmängden genom att minimera

användningen av material med låg hållbarhet.

Med certifierade leverantörer med lång erfarenhet av produktion har vi ett garanti för bästa

miljöval.

sweden

bottom of page