top of page

WE CARE.

Mor Holding Baby Finger

QUALITY.

Varje produkt är unik.

Materialval och design har anpassats för att garantera högsta säkerhet och kvalitet. Vi följer självklart EU's kemikalielag REACH.

ETHICS & PEOPLE.

Under våra leverantörsbesök kontrollerar vi att fabrikerna jobbar aktivt med en förbättring utav arbetsmiljön och arbetsvillkoren för sina arbetare.

Alla våra leverantörer har signerat vår Code of Conduct som grundar sig på

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter och ILO:s konvention om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet.

EARTH.

Med tillverkning kommer också stort ansvar som kräver medvetna val.

Därför försöker vi att spara på vår miljö och minska avfallsmängden genom att minimera användningen av material med låg hållbarhet.

Tackvare våra certifierade leverantörer med lång erfarenhet av produktion

har vi ett garanti för bästa miljöval.

sweden

Fresh Kid baby playing
bottom of page